เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ตราNNN ,ตราคนชู



คำแนะนำ
เก็บในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแสงแดด และมีอากาศถ่ายเท



อัตราการปลูก
2.5-3กก./ไร่
ที่ระยะปลูก 75x25ซม. หยอดหลุมละ1เมล็ด
ที่ระยะปลูก 75x50ซม. หยอดหลุมละ 2เมล็ด