ยากำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต 48

ไกลโฟเซต 48 ตราซาโก้

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
(glyphosate isopropylammonium) ........ 48%

ประโยชน์ : เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ใช้ในสวนผลไม้ สวนยางพารา และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดทั้งใบแคบ ใบกว้าง เช่น หญ้าคา หญ้าขน แห้วหมู ฯลฯ

อัตราและวิธีการใช้ : วัชพืชทั่วไป ใช้อัตรา 350-500 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ไร่
วัชพืชข้ามปี ใช้อัตรา 500-1000 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ไร่

ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร
ราคา : ปลีก ส่ง ติดต่อป้าสัมพันธ์ไกลโฟเซต 48 ตราหวีทอง

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ........ 48%

ประโยชน์ : เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ใช้ในสวนผลไม้ สวนยางพารา และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดทั้งใบแคบ ใบกว้าง เช่น หญ้าคา หญ้าขน แห้วหมู ฯลฯ

อัตราและวิธีการใช้ : วัชพืชทั่วไป ใช้อัตรา 350-500 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ไร่
วัชพืชข้ามปี ใช้อัตรา 500-1000 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ไร่

ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร

ราคา : ปลีก ส่ง ติดต่อป้าสัมพันธ์